System z 15 liczb po 5 skreśleń/16 zakładów

 System z 15 liczb po 5 skreśleń/16 zakładów
Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 15

1 3 7 9 11
2 4 8 12 14
1 2 6 13 15
5 7 10 14 15
3 5 6 8 13
4 9 10 11 12
1 4 5 12 15
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
2 3 4 9 10
1 9 10 13 14
2 5 6 11 12
3 8 9 11 15
4 6 7 13 14
1 2 7 8 12
3 5 9 12 14
System do publikacji przysłał Dariusz W. email: [email protected]