Kombinacje z 10 liczb po 3 skreślenia/16 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 10 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 liczb z 10

1 3 6
3 6 9
4 7 8
2 7 10
3 6 8
2 6 9
4 5 7
1 5 10
2 4 8
4 8 10
3 5 6
1 5 9
2 3 8
3 8 9
1 4 7
4 7 10

Liczby od 1 do 10 należy zamienić na wybrane własne liczby