Kombinacje z 16 liczb po 4 skreślenia/32 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 16

1 2 4 6
1 10 11 14
2 4 10 15
9 13 14 16
3 4 13 14
1 9 11 16
4 9 13 16
1 3 11 14
2 5 6 7
2 8 10 12
5 6 8 15
7 10 12 15
5 6 10 12
2 7 8 15
6 7 10 15
3 5 7 8
3 9 12 13
2 5 8 12
1 3 4 9
1 11 13 14
3 4 11 16
6 11 14 15
2 4 11 14
1 6 10 15
4 6 11 15
1 2 10 14
5 7 9 16
8 12 13 16
5 7 12 13
3 8 9 16
7 8 12 16
3 5 9 13

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby