Kombinacje z 26 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 26 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 4 przy trafieniu 15 liczb z 26

1 2 4 8 21
1 3 4 6 23
2 5 7 8 21
1 2 4 15 24
1 2 4 16 25
3 5 6 13 23
3 5 6 14 26
1 3 4 16 25
1 3 4 17 26
2 5 7 13 22
2 5 7 14 24
3 4 9 16 19
2 4 10 15 18
3 5 6 7 22
6 9 13 19 20
6 9 10 16 17
7 9 12 13 14
8 10 11 15 16
10 11 17 18 21
9 12 19 20 22
6 18 19 25 26
5 7 11 13 20
8 11 12 13 14
11 12 15 20 21
8 15 20 22 24
15 20 21 22 24
8 17 18 24 25
17 18 21 24 25
7 19 20 23 26
19 20 22 23 26
9 10 18 19 23
18 19 23 25 26

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby